Archief

 1. Mei 2015: wetenschappelijk onderzoek door de FeM-poli naar lange termijn gevolgen van hormoontherapie voor overgangsklachten toont aan dat gebruiksters van deze overgangshormonen een betere overleving hebben, dwz gezonder ouder worden. Resultaten worden gepresenteerd op het 10e EMAS congres in Madrid en in het wetenschappelijk tijdschrift Maturitas 2015
 2. Voorjaar 2015: de invoering van nieuwe complexe regelgeving rond declaratie van zorg resulteert in publieke en onterechte kritiek op zorgverleners, -instellingen en apothekers; de FeM-poli zet zich primair in voor goede zorg, waarbij patiëntprivacy hoog in het vaandel staat. Dat maakt het ingaan in detail op individuele zaken die in de publiciteit komen erg lastig.
 3. In 2015 heeft de FeM-poli een contract met de CZ groep en goede afspraken met de ONVZ groep over vergoeding van zorgkosten
 4. Eind 2014 wordt met een tweede website gestart: hormonalemigrainezorg.nl als tegemoetkoming in de schaarste aan heldere informatie over deze aandoening en op initiatief van de Leidse Hogeschool studenten die onderzoek deden en de behoefte hieraan onder patiënten in kaart brachten
 5. Klanttevredenheid over 2014: 8,2. Groepsconsulten worden aangeboden
 6. Najaar 2014: FeM-poli Strategisch Opleidingsplan 2014-2017 in kader van de VWS subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg goedgekeurd
 7. Najaar 2014 wordt de glossy Hot-topic uitgebracht onder redactie van IM Pinas ism diverse experts op gebeid van de overgang. Het biedt up-to-date informatie over de overgang en is gratis voor patiënten verkrijgbaar via www.vrouwenindeovergang.nl
 8. 27 november 2014: Symposium ism de Leidse Hogeschool: Behandeling van overgangsklachten anno 2014, voor en door studenten, docenten en belangstellenden
 9. In de loop van 2014 is er intensiever samenwerking met de hogescholen in Leiden en Deventer waardoor studenten van de afdeling Toegepaste psychologie wetenschappelijk onderzoek kunnen doen in hun  afstudeerfase.
 10. September 2014: Verwijdering van de baarmoeder gaat bij 20% van de vrouwen ten koste van seksualiteit. Als ook de eierstokken worden verwijderd zijn gevolgen ingrijpender en lastiger behandelbaar. FeM-poli publiceerde hierover ism Noorse collegae en pleit voor betere voorlichting aan vrouwen die een operatie overwegen
 11. In 2014 wordt het contract met de CZ groep verlengd en verzekerden van ONVZ kunnen eveneens vergoeding krijgen van de zorg op de FeM-poli
 12. Tevredenheid over de FeM-poli wordt in 2013 gehonoreerd met een 8,3
 13. Zomer 2013: ZKN/VMS keurmerk wordt behaald, het jaar wordt afgesloten met de NVOG kwaliteitsvisitatie en uitreiking van het bijbehorende certificaat geldig tot juli 2016
 14. In 2013 heeft de FeM-poli het contract met de CZ groep verlengd; de onderhandelingen met Achmea leiden niet tot contractering, ondanks behalen van de vereiste certificering. Achmea geeft op de eigen website tot najaar 2013 aan dat er wel een contract bestaat met de FeM-poli, hetgeen tot veel verwarring leidt
 15. Augustus 2012: Opleiding  Sexual Medicine IM Pinas aan de Oxford University, in december 2012 afgesloten met het eerste Europese examen, opgesteld door de Multidisciplinary Joint Committee of Sexual Medicine (MJCSM). Registratie volgt als Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM)
 16. Juni 2012: De korte internetversie van de Menstruele Migraine voorlichtingsfilm is gereed, lees meer op de desbetreffende pagina onder Behandelingen. Bekijk hier de clip
 17. De FeM-poli website ondergaat een update, deze is in juni 2012 gereed
 18. In maart 2012 wordt in Hoofdzaken, het tijdschrift van de Ned Vereniging van Hoofdpijn Patiënten, aandacht besteed aan Menstruele Migraine en de nieuwe samenwerking tussen gynaecologen en neurologen. Klik hier voor het artikel.
 19. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars resulteren in een overeenkomst met de CZ-groep voor 2012. Met Achmea Zorg is het overleg nog gaande.
 20. Klanttevredenheid 2011: gemiddeld cijfer 8,0
 21. Op 24 november 2011 vindt het eerste lustrumsymposium van de FeM-poli plaats met als thema Vrouw&Zorg Multidisciplinair. Diverse experts gaan in op de problematiek van de ouder wordende vrouw. De bijeenkomst wordt geaccrediteerd door KNMG/GAIA met 4 punten en door de deelnemers gewaardeerd met een 8,3
 22. De FeM-poli bestaat 5 jaar en dit wordt in 2011 met bijzondere activiteiten gevierd:
  -een feestelijke bijeenkomst voor patiënten en andere belangstellenden
  -voorlichtingsbijeenkomsten speciaal voor allochtone vrouwen
  -een geaccrediteerd symposium voor verwijzers. Tijdens dit symposium wordt het eerste Lustrumboek gepresenteerd en vindt de première plaats van de voorlichtingsfilm over Menstruele Migraine. Klik hier voor het programma
 23. In oktober 2011 wordt de voorlichtingsfilm over Menstruele Migraine afgerond. Dit is een initiatief van de FeM-poli en de Nederlandse Hoofdpijncentra, de Hoofdpijn Patiëntenvereniging en de Werkgroep Menopauze van de NVOG.
 24. De Menopauze en Stemming zijn het thema bij de informatieve bijeenkomst van maart 2011. Psychiater mw P Kölling vertelt over stemmingsklachten bij vrouwen in de overgang en behandelingen. De avond wordt gewaardeerd met een 8,4
 25. Klanttevredenheid 2010: gemiddeld cijfer 8,1
 26. ‘Uw hart na de Overgang’ was het thema van de drukbezochte voorlichting in oktober 2010. Cardioloog mw AHEM Maas besprak de noodzaak van onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen met ernstige overgangsklachten waardoor latere complicaties kunnen worden beperkt. Men is zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s. De avond wordt hoog gewaardeerd met een 8,4
 27. De vroege Overgang en de betekenis voor seksualiteit staan centraal bij de voorlichtingsbijeenkomst van voorjaar 2010. Gynaecoloog mw J van der Stege presenteerde haar onderzoeksresultaten en arts seksuoloog NVVS JJ Drenth besprak de counseling bij seksuele klachten. Waardering: 7,8
 28. In 2010 wordt een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar ENO NV, die een zorgverzekering brengt speciaal voor vrouwen. De kosten van behandelingen en consulten op de FeM-poli werden sinds 2009 al vergoed voor verzekerden bij Achmea Zorg , CZ/OZ en UVIT.
 29. Klanttevredenheid 2009: de zorg door de FeM-poli werd met een 8,0 gewaardeerd
 30. In oktober 2009 is het thema van de voorlichtingsbijeenkomst de Hormonale Migraine bij vrouwen in de overgang. De voordelen van multidisciplinaire samenwerking zijn evident. Neuroloog P van den Berg vertelde vanuit zijn specialisme over nieuwe behandelingen, en gynaecoloog mw IM Pinas gaf een toelichting over mogelijkheden van een hormonale aanpak. Waardering gemiddeld 8,0
 31. Op 2 april 2009 is er een tweede multidisciplinaire voorlichtingsbijeenkomst over De Overgang en veel voorkomende Vulvaklachten. Speciale gast Mw E Rulo dermatoloog seksuoloog NVVS i.o. bespreekt verschillende aandoeningen en geeft tips voor de verzorging en behandeling van de vulva. Waardering: 8,2
 32. Vanaf 2009 is er ook een overeenkomst tussen de FeM-poli en zorgverzekeraar UVIT tot stand gekomen. De kosten van behandelingen en consulten op de FeM-poli werden sinds 2007 al vergoed voor verzekerden bij Achmea Zorg.
 33. Zorgverzekeraar CZ/OZ en ZBC FeM-poli hebben een akkoord over 2009. De kosten van reguliere zorg door de FeM-poli komen voor CZ/OZ verzekerden conform de geldende polisvoorwaarden in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar.
 34. Klanttevredenheid 2008: de waardering overall was een 8,3
 35. De voorlichtingsbijeenkomst van oktober 2008 gaat over de Overgang, Voeding en Alternatieve therapieën. Apothekersassistente mw A Kooiker vertelt over de werkzaamheid van niet-hormonale behandelingen bij overgangsklachten. De avond wordt gewaardeerd met een 8,4
 36. In 2008 wordt de Vulvapoli geïntroduceerd op de FeM-poli: Jeuk, pijn, branderigheid en abnormale afscheiding zijn soms terugkerende klachten, waarvoor deskundig onderzoek en advies op maat een oplossing kunnen bieden
 37. December 2007 werd een derde voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de Overgang, Voeding en Voedingsupplementen. Diëtiste Elly van Dam en ervaringsdeskundige Merel Smolders-Fruitema presenteerden nieuws over nuttige toevoegingen aan het dieet van vrouwen in de overgang. Waardering 7,8
 38. Klanttevredenheid 2007: de waardering voor de FeM-poli was in 2007 goed voor gemiddeld een 8,8. De voorlichtingsbijeenkomsten werden met een 8,5 gewaardeerd.
 39. De Ovabloc, vrouwvriendelijke sterilisatie is vanaf 2007 beschikbaar bij de FeM-poli. De ingreep is veilig, weinig belastend, vereist geen opname of algehele narcose, en kan binnen een uur poliklinisch worden uitgevoerd. Indien u een Ovabloc sterilisatie overweegt, kunt u in een persoonlijk gesprek uitgebreid worden geïnformeerd. Ook andere vormen van anticonceptie kunnen ter sprake komen. Klik hier voor het artikel ‘Vrouwvriendelijk Steriliseren’ in de Swollenaer van juli 2007.
 40. In Arts&Auto (nr 3-2007) een artikel over ZBC’s als de FeM-poli: private en andere initiatieven op de nieuwe zorgmarkt. Klik hier voor het volledige artikel.
 41. HPV Vaccinatie: de gynaecologen staan positief tegenover de HPV vaccinatie die beschermt tegen baarmoederhalskanker, en organiseren een informatieve bijeenkomst op 18 juni 2007 voor ouders/verzorgers en jongeren vanaf 12 jaar. Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen
 42. In Margriet nr 14 (2007) worden de 10 meest gestelde vragen op de FeM-poli door de gynaecologen beantwoord. Klik hier voor het artikel.
 43. Op 8 maart 2007, Internationale Vrouwendag, werd de tweede informatieve bijeenkomst gehouden over de Overgang en Voeding. Mw E van Dam, diëtist gaf praktische informatie voor een gezond gewicht. Waardering: 8,7.
 44. Voordracht ‘Menopauze Centrum in een ZBC’ voor de najaarsvergadering van de Werkgroep Menopauze van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, oktober 2006 te Utrecht
 45. In oktober 2006 werd de eerste voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor patiënten en andere belangstellenden met als thema: De Overgang
 46. Er is in 2006 een overeenkomst gesloten tussen de FeM-poli en de grootste regionale zorgverzekeraar Achmea waardoor de kosten van behandelingen en consulten op de FeM-poli voor hun verzekerden zullen worden vergoed
 47. ZBC FeM-poli vanaf 1 juli 2006 geopend. Klik hier voor het volledige artikel in de Stentor van oktober 2006.