Bij acute nood of calamiteiten belt u 112. Bij overige berichten of vragen is een mailbericht via het contactformulier https://fempoli.nl/contactformulier/ het meest efficiënt.
Let op: Momenteel is er een uitzonderlijke situatie vanwege enerzijds de wettelijke verplichtingen tot zorgvoorziening en anderzijds de beperkingen die zijn opgelegd om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Wij volgen de richtlijnen die vanuit de beleidsmakers bij het Ministerie van VWS en het RIVM zijn opgesteld. U kunt alleen terecht op afspraak, als u zelf geen griep of andere door Corona virus besmetting veroorzaakte ziekteverschijnselen hebt en geen gezinsleden met koorts.

Team FeM-poli

Welkom bij (ZBC) FeM-poli te Zwolle

ZBC FeM-poli is een door de overheid erkende onafhankelijke gynaecologische polikliniek. Kwaliteit van zorg en persoonlijke aandacht bepalen in hoge mate de organisatie. Op de polikliniek werken deskundige en ervaren artsen en er wordt gebruik gemaakt van moderne ontwikkelingen op het gebied van ICT en medisch instrumentarium.

Vanaf juli 2006 kunnen patiënten er terecht na verwijzing door (huis)arts, specialist, bedrijfsarts of verloskundige.

Algemene informatie

Het Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) FeM-poli is een nieuw centrum voor reguliere poliklinische gynaecologische zorg met extra aandacht voor de ouder wordende vrouw. De FeM-poli is een initiatief van vrijgevestigde gynaecologen en een arts seksuoloog NVVS, die jaren praktijkervaring hebben. Het behandelcentrum biedt medisch specialistisch onderzoek en behandeling op korte termijn in een aangename georganiseerde setting na verwijzing door (huis)arts, bedrijfsarts, specialist of verloskundige. Een geldige verwijsbrief is essentieel om de kosten van uw medische zorg vergoed te krijgen. U kunt uitsluitend een afspraak maken voor een consult op de FeM-poli nadat u een geldige verwijsbrief hebt afgegeven. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: menstruatieproblemen, overgangsklachten, hormonale migraine, anticonceptie regeling, sterilisatie, vulva klachten, en seksuologische problematiek. Ook voor een second opinion of specialistisch onderzoek in de zwangerschap kunnen vrouwen op de FeM-poli terecht. Voor een eerste consult wordt een uur tijd voor u gepland. Er kan soms wachttijd zijn, wij proberen dit ongemak uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen.

In 2013 werd  een kwaliteitscertificaat behaald dat gedurende 3 jaar garant staat voor het aantoonbaar voldoen aan de hoge eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg

Afspraak maken

Klik hier voor het contactformulier of stuur een mailbericht naar info@fempoli.nl. Vermeld altijd uw (meisjes)naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, postcode en huisnummer en uw huisarts. Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie.

Wachttijden

2021 Wachttijd in werkdagen
januari 5
februari 5
maart 5
april 5
mei 5
juni 5
juli 5
augustus 5
september 5
oktober 5
november 5
december 5

Januari 2021 t/m december 2021 voor 1e polikliniekbezoek
5 werkdagen

Toelichting: de standaard wachttijden worden bepaald door de tijd die vooraf nodig is voor afstemming tussen verzekerde en zorgverzekeraar over vergoeding van de kosten