Als u twijfels hebt over een medisch advies of een ingrijpende gynaecologische behandeling, of behoefte hebt aan meer informatie, kan het zijn dat u met een second opinion geholpen bent. U vraagt zich bijvoorbeeld af of u de meest aangewezen behandeling krijgt, of u wilt meer zekerheid over de diagnose, of over alternatieve behandelingen, of vreest op termijn voor de gevolgen of nare bijwerkingen. U kunt dan medisch advies vragen bij een andere arts dan degene die u tot dan toe behandelt. Dat heet een second opinion.

Hoe verloopt een second opinion

De arts zal opnieuw een brede inventarisatie maken naar aanleiding van uw hulpvraag en wat voor u van belang is voordat u met een voorgestelde behandeling of ingreep instemt. Herhaling van onderzoeken is meestal niet nodig, het gaat erom met de beschikbare gegevens te komen tot een goed onderbouwde conclusie en een daaruit volgend medisch advies. Dat kan geruststelling geven en meer vertrouwen bieden. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat een second opinion bijdraagt aan tevredenheid en betere zelfredzaamheid van patiënten die zich in stressvolle situaties bevinden.

Afspraak maken voor een second opinion?

U kunt bij de specialisten op de FeM-poli terecht met uw vragen, en om een onafhankelijke beoordeling van uw situatie te krijgen. Wij hebben veel ervaring en gaan graag voor u aan de slag. Zo nodig raadplegen wij de meest recente wetenschappelijke standaarden, om zoveel mogelijk twijfels weg te nemen, of beter inzicht te bieden in de verschillende keuzes die u geboden worden. Wij nemen de tijd om u met een goed onderbouwd advies te helpen bij uw afweging voor de best passende behandeling.

Verwijzing

Het beste kunt u een verzoek om een second opinion bespreken met de huidige behandelaar of de huisarts, zij kunnen u dan een verwijzing geven en medische gegevens meesturen. Het is ook raadzaam om vooraf navraag te doen bij de zorgverzekeraar, zodat u weet of de kosten volledig vergoed worden. 

Referenties

  • M Ketelaars. Hoe effectief zijn second opinions op de interne? Ned Tijdschr Geneesk 2020;164:C4657
  • CR Loehberg et al. Analysis of motives and patient satisfaction in oncological second opinions provided by a certified university breast and gynecological cancer center Arch Gynecol Obstet. 2020; 301(5): 1299–1306.