De FeM-poli heeft een landelijke kenniscentrum functie opgebouwd en is nauw betrokken bij onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Door middel van gestandaardiseerde vragenlijsten maken wij een gedegen inventarisatie, waarna de voortgang en behandelresultaten van onze patiënten individueel in maat en getal zijn te volgen. Met dit inzicht wordt het ook eenvoudiger voor hen om mee te beslissen. Er kan tijdig en gericht worden bijgestuurd, aanvullend onderzoek aangevraagd of de hulp van andere specialisten ingeschakeld. Dat komt de zorg ten goede.

Vooraf vragen wij toestemming om deze gegevens ook voor wetenschappelijke doelen te gebruiken. Zo kunnen wij aan collega’s, beleidsmakers bij de overheid, zorgverzekeraars en andere betrokkenen aantoonbaar maken dat wij doelmatige, zinnige maar bovenal passende zorg leveren. Wij nemen tijd voor kwaliteit: met individueel maatwerk wordt de kwaliteit van leven verbeterd en dat komt tot uiting in de tevredenheid bij onze patiënten.

Leefstijl is een essentieel onderdeel als het om gezondheid gaat. Om onze doelgroep te helpen daarin de juiste keuzes te maken gebruiken wij het Health Belief Model: meer bewustwording over gezondheidsrisico’s draagt bij aan gezondheidsgedrag. Uit de inventarisatie van het eerste uur halen wij de informatie om gezond gedrag te stimuleren en het resultaat bij controle bezoeken te monitoren.

Wetenschappelijk Onderzoek

 • Premenstruele klachten en gebruik van genotmiddelen: een onderzoek in samenwerking met onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Interesse om deel te nemen? U vindt hier meer informatie over dit onderzoek
 • Arbeidsverzuim verminderen bij werkneemsters in de overgang: op aanvraag doen wij een nulmeting, interventie en evaluatie op locatie. Uit voorgaande projecten werd twee jaar na de start een afname van het verzuimpercentage met 3% gemeten

Voorlichting

Team FeM-poli heeft programma’s ontwikkeld om kennis over Vrouwengezondheid te delen. Soms komt het er niet van om tijdens consulten bij artsen vragen te stellen over de hormoon huishouding, of twijfels aan te kaarten over eigen opvattingen. Er kan onnodig onrust bestaan over sommige klachten, of schaamte. Ook verwarring over alle informatie en adviezen kan soms niet binnen de beschikbare tijd aan bod komen. Bij meerdere gezondheidsproblemen tegelijk kan eerder uitval uit werk of gezin optreden.

De HormonenWijzer programma’s  zijn informatief in opzet en spelen in op de behoefte aan betrouwbare voorlichting over Vrouwengezondheid. Enkele voorbeelden zijn:

 • Overgang en Werk
 • Hormonale Migraine
 • Zwangerschapscomplicaties en vrouwspecifieke gezondheidsrisico’s
 • Het Premenstrueel Syndroom
 • Anticonceptie en Seksualiteit
 • Preventieve verwijdering van eierstokken

Interesse?
Stuur ons een mailbericht via info@fempoli.nl

Nascholing

Voor professionals die willen bijblijven op gebied van Vrouwengezondheid maken wij op aanvraag nascholingsmodules. Enkele voorbeelden van recente cursussen:

 • Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH): jaarlijkse praktijk gerichte cursus Overgang en Werk in het kader van postacademisch onderwijs door deze erkende non-profit organisatie, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan verbetering van de volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie.
  Waardering door deelnemers aan de lesdag op 21 september 2022, thema Overgang en Werk: gemiddeld cijfer 8,6
  Feedback: Dr Pinas is een heel goede docent. Geeft bevlogen les. Goede spreker uitgenodigd. Onderwijs zag er goed uit
  Waardering deelnemers lesdag 28 september 2021 thema Overgang en Werk: gemiddeld cijfer 7,8
  Feedback: enthousiaste en boeiende sprekers; heldere uitleg en heb veel opgestoken van deze cursusdag; Veel inhoudelijk sterke en onderbouwde informatie. Het werd op een goede manier gepresenteerd en in een prettige sfeer; zeer informatieve lezing door Dr. Pinas; Heb genoten van haar voordracht; complimenten!
 • Menopauze zorg door Apothekers: verruimde richtlijnen en nieuwe behandelvormen. Deze cursus kan aangevraagd worden als geaccrediteerde In-company bijeenkomst.
  Waardering door apothekers over nascholing op 29 juni 2021 thema Menopauze zorg – nieuwe richtlijnen, achtergrond en praktische toepassingen: gemiddeld cijfer 8.
  Feedback: inhoudelijk goed en belangrijk om bij te blijven; vernieuwingen en/of wijzigingen zijn belangrijk om daarover bij te blijven; hoe krijgen wij de info bij de vrouwen waar het om gaat; de enorme kennis van Ingrid is geweldig en fijn dat ze dit deelt

Informatie voor stagiaires

ZBC FeM-poli is een erkend leerbedrijf voor het opleiden van doktersassistenten. De beroepsbeschrijving van deze opleiding vindt u hier.
De erkenning door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is per juni 2023 weer voor 3 jaar verlengd.

 • Chantelle Otten, studente aan de Universiteit van Sydney behaalde in 2017 een Best Poster Award met haar presentatie van onderzoek naar Hormonale Migraine op het congres van de European Society for Sexual Medicine (ESSM) in Nice.
 • Janine de Graag studente aan de afd Toegepaste Psychologie van de Leidse Hogeschool publiceerde haar afstudeeronderzoek naar de attitude van vrouwen in de overgang ten aanzien van acceptatie van hormoontherapie op het congres van de European Menopause and Andropause Society (EMAS) in Amsterdam in 2017.
 • Lotte Everaarts ook een studente aan de afd Toegepaste Psychologie van de Leidse Hogeschool, kreeg in 2016 de gelegenheid om over tekort schietende voorlichting en kennis over de overgang bij vrouwen tussen 20 en 40 jaar te publiceren in proceedings van het congres van de International Menopause Society (IMS) in Praag.

Interesse in een wetenschappelijke stage? Informeer naar onze mogelijkheden via info@fempoli.nl

Referenties

 • IM Pinas: Farmacotherapie: Vernieuwde Menopauzale Hormoontherapie: ultra-lowdose en transdermaal eerste keus. Quintesse december 2021;4:36-43. Geaccrediteerde e-learning for Occupational Health Care practitioners
 • Pinas IM. Complexe zorgvragen voor de Menopauze Specialist. Geaccrediteerde online nascholing voor huisartsen en bedrijfsartsen, juni 2021
 • IM Pinas. Menopauze als kantelpunt – maatwerk met focus op farmaceutische patiëntenzorg. Geaccrediteerde online nascholing voor apothekers, april-juni 2021
 • HR Franke. Orthomoleculaire en medicamenteuze behandeling van osteoporose: focus op therapietrouw. Geaccrediteerde online nascholing voor apothekers, april-juni 2021
 • Pinas IM. Hormoonberichten voor meisjes. Interviews VPRO Radio serie Maandverbond mei 2021
 • Pinas IM. (2020). De Overgang in cross-cultureel perspectief. Lezing voor de Rotterdamse EBG Vrouwengroep Tryfosa op de Internationale Vrouwendag maart 2020
 • IM Pinas, C Otten & HR Franke. Aftercare for premenopausal women over 50 years of age undergoing preventive bilateral salpingo-oophorectomy (PBSO): case report and narrative literature review. Oral presentation at 18th World Congress of the International Academy of Human Reproduction IAHR April 2019, Dublin
 • IM Pinas: Epe2daagse: Vrouwenzaken bij de kwetsbare oudere, het einde van de gynaecologische reis; landelijke nascholing Specialisten Ouderengeneeskunde maart 2019
 • Pinas IM. Zwangerschapscomplicaties: pathofysiologie en vrouw-specifieke signaalfunctie voor gezondheidsklachten op latere leeftijd. Quintesse 2019(4);6-15 e-learning module for Occupational Health Care practitioners
 • IM Pinas: Bloody Hormones. lezing in de Rode Hoed met aansluitend debat over hormonen, effecten op gemoed, gedrag en gezondheid. September 2018 Amsterdam
 • Pinas IM. Anticonceptie en Arbeidsparticipatie: geassocieerde ontwikkelingen. Quintesse 2018 (1);52-60. e-learning module for Occupational Health Care practitioners
 • Pinas IM, J de Graag, JG Te Baerts. Perimenopausal women’s attitude toward the transition and decisions about menopausal hormone therapy (MHT): Study of influencing factors using The Health Belief Model (HBM). Maturitas, September 2017 Vol. 103, p92
 • Otten C & Pinas IM. Sexual Functioning and Menstrual Pattern Migraine: Pilot Study on Effects of Hormonal Interventions During Menopause Transition. Best poster award winning presentation at 19th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Nice February 2017. In The Journal of Sexual Medicine April 2017 Volume 14, Issue 4, Supplement, Page e156-7. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.03.058
 • Everaarts L and Pinas IM. Premenopausal Dutch women’s attitudes regarding Menopause and treatment of severe symptoms influenced by limited education. In: Climacteric Supplement (2016) Abstracts for 15th World Congress on Menopause, Climacteric, 19:sup1, (iii)-(cxxix), DOI: 10.1080/13697137.2016.1242242, p62

In 2023 werden de volgende presentaties verzorgd:

Ingrid M Pinas MD PhD FECSM NCMP, Gabrijela Simetinger MD PhD FECSM, Chantelle Otten MScMed. Post orgasm migraine in a perimenopausal woman- case for multidisciplinary approach. Poster presentation at the 14th European Congress on Menopause and Andropause, May 2023 Florence

In 2022 werden de volgende presentaties verzorgd:

Groepsconsulten rond thema Overgang, maart-juni 2022, Archipel zorginstelling Eindhoven
IM Pinas. Videoboodschap in kader van Wereld Menopauze dag tbv Newson Health Menopause Society, oktober 2022
IM Pinas gynecologist PhD FECSM NCMP, A Botterweg MSc Applied Psychology, HR Franke gynecologist PhD: First experience with shared medical consultations at the workplace for employees aged 45-60 focused on awareness, education and reduction of menopause symptoms. Poster presentation at 18th IMS World Congress on the Menopause, October 2022 Lisbon

In 2021 werden de volgende presentaties verzorgd:

IM Pinas: Farmacotherapie: Vernieuwde Menopauzale Hormoontherapie: ultra-lowdose en transdermaal eerste keus. Quintesse december 2021 in press
Pinas IM. Complexe zorgvragen voor de Menopauze Specialist. Geaccrediteerde online nascholing voor huisartsen en bedrijfsartsen, juni 2021
Pinas IM. Pilmoeheid – de terugkeer van de ‘eigen cyclus’. Interview Vrij Nederland 2021 (05); jaargang 82:96-107
Pinas IM. Hormoonberichten voor meisjes. Interviews VPRO serie Maandverbond mei 2021
IM Pinas. Menopauze Zorg door Apothekers. Geaccrediteerde online nascholing, april-juni 2021
HR Franke. Otrhomoleculaire en medicamenteuze behandeling van osteoporose: focus op therapietrouw
Pinas IM. Lockdown effecten op Migraine. Interview Hoofdzaken maart 2021

In 2020 werden de volgende presentaties verzorgd:

Geaccrediteerde Online Masterclass Menopauze zorg voor huisartsen, bedrijfsartsen, apothekers en andere zorgprofessionals, november 2020
Pinas IM (2020). Menopause education for care workers: studies of workability, needs at the workplace and benefits of estrogen therapy during the COVID-19 pandemic. Online presentation for the Department of General Practice at Melbourne Medical School, Faculty of Medicine, Dentistry & Health Sciences, May 2020
IM Pinas, A Botterweg, HR Franke. First experience with shared medical consultations at the workplace for employees aged 45-60 focussed on awareness, education and reduction of menopause symptoms. Accepted for presentation at the postponed IMS May 2020 meeting, Melbourne
Premenopausal Dutch women’s attitudes regarding Menopause and treatment of severe symptoms influenced by limited education. L Everaars en Pinas IM. Poster presentation at 15th  World Congress on Menopause (IMS), 28 sept-1 oktober 2016 Praag
Interview Nouveau: Slapen, de Overgang en Hormoontherapie: ook goed voor je Weerstand. April 2020
Pinas IM. (2020). De Overgang in cross-cultureel perspectief. Lezing voor de Rotterdamse EBG Vrouwengroep Tryfosa op de Internationale Vrouwendag maart 2020

In 2019 werden de volgende presentaties verzorgd:

Pinas IM. Zwangerschapscomplicaties: pathofysiologie en vrouw-specifieke signaalfunctie voor gezondheidsklachten op latere leeftijd. Quintesse 2019(4);6-15 e-learning module for Occupational Health Care practitioners
IM Pinas. Healthy Aging & Hormones, presentatie tijdens 5e NVCG Congres november 2019, Vinkeveen
IM Pinas & HR Franke. Aspects of low sexual desire and (non)hormonal treatments in perimenopause. Poster presentation at the 24th Congress of the World Association for Sexual Health October 2019, Mexico City
Pinas IM, A Botterweg, HR Franke (2019). Exploring workability and conditions to improve work participation among female health care workers aged 45-60 years. Submitted in Menopause: The Journal of the North American Menopause Society (2019)
IM Pinas: Maandelijks ongemak op de werkvloer: ….Houston do we have a problem? Juli 2019
IM Pinas: Hoofdpijnnet: Endometriose klachten en hormonale migraine: Gecombineerde aanpak is mogelijk. Mei 2019
Pinas IM en HR Franke. Post ablation pain and bleeding: symptomatic for endometrial carcinoma – a case report. Poster presentation at the 12th EMAS Congress May 2019 Berlin
IM Pinas, C Otten & HR Franke. Aftercare for premenopausal women over 50 years of age undergoing preventive bilateral salpingo-oophorectomy (PBSO): case report and narrative literature review. Oral presentation at 18th World Congress of the International Academy of Human Reproduction IAHR April 2019, Dublin
IM Pinas: Epe2daagse: Vrouwenzaken bij de kwetsbare oudere, het einde van de gynaecologische reis; landelijke nascholing Specialisten Ouderengeneeskunde maart 2019

In 2018 werden de volgende presentaties verzorgd:

IM Pinas: Bloody Hormones. lezing in de Rode Hoed met aansluitend debat over hormonen, effecten op gemoed, gedrag en gezondheid. September 2018 Amsterdam
IM Pinas: Overgang en Werk. Diverse geaccrediteerde nascholingsactiviteiten en presentaties voor bedrijfsartsen en Arbodiensten mei-eind 2018
Pinas IM. Anticonceptie en Arbeidsparticipatie: geassocieerde ontwikkelingen. Quintesse 2018 (1);52-60. e-learning module for Occupational Health Care practitioners
IM Pinas in Hoofdzaken: Hormonen en Botox, goede combinatie. maart 2018

In 2017 werden de volgende presentaties verzorgd:

juni 2017Pinas IM. PBSO after age 50: necessity and safety of MHT for bothersome complaints and prevention of longterm sequelae. Clinical Case Scenarios in Maturitas June 2017 Volume 100, pp 117–118DOI: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2017.03.080
juni 13Overgangsklachten en Hormoontherapie. FTO Huisartsen en Apothekers Deventer
mei 22Optimizing a healthy menopause: diet and lifestyle. Discussion of clinical cases: Coronary artery disease after laparoscopic sterilization at age 34 and subsequent untreated premature ovarian failure in an obese woman with unhealthy lifestyle and family history positive for acute deaths.
IM Pinas. Ask the Expert session, 11th European Congress on Menopause and Andropause, organized by the European Menopause and Andropause Society (EMAS) on “Empowering a personalized approach towards healthy aging”, Amsterdam, The Netherlands, May 22-24, 2017

Optimizing a healthy menopause: diet and lifestyle. Discussion of clinical cases: Obesity and vegetarian lifestyle in a 48-year old perimenopausal woman: strategies to manage vasomotor and urogenital symptoms and prevent development of cardiovascular complications
IM Pinas. Ask the Expert session, 11th European Congress on Menopause and Andropause, organized by the European Menopause and Andropause Society (EMAS) on “Empowering a personalized approach towards healthy aging”, Amsterdam, The Netherlands, May 22-24, 2017

Optimizing a healthy menopause. Late breaking Science: Perimenopausal women’s attitude toward the transition and decisions about menopausal hormone therapy (MHT): Study of influencing factors using The Health Belief Model (HBM). IM Pinas, J de Graag, JG Te Baerts
11th European Congress on Menopause and Andropause, organized by the European Menopause and Andropause Society (EMAS) on “Empowering a personalized approach towards healthy aging”, Amsterdam, The Netherlands, May 22-24, 2017
april 6Balanceren door de overgang: screenen van klachten, hinder en werkverzuim onder 45-60-jarige werkneemsters. IM Pinas, Themabijeenkomst tijdens de Week van de Overgang te Rosmalen
April 3Visie op de Overgang. IM Pinas. 2e Expert meeting Den Haag tijdens de Week van de Overgang
februari 4Sexual Functioning and Menstrual Pattern Migraine: Pilot Study on Effects of Hormonal Interventions During Menopause Transition. C Otten & IM Pinas. Best poster award winning presentation at 19th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), 2-5 februari 2017 Nice
februari 2Sexual functioning in women with menstrual pattern migraines. C Otten & IM Pinas. Oral presentation at 19th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), 2-5 februari 2017 Nice
januarii20Balanceren door de Overgang, Voorlichtingsbijeenkomst Utrecht

Publicaties in 2017:

Sexual functioning in women with menstrual pattern migraines. C Otten & IM Pinas. In Journal of Sexual Medicine Supplement 2017 in press

Sexual Functioning and Menstrual Pattern Migraine: Pilot Study on Effects of Hormonal Interventions During Menopause Transition. C Otten & IM Pinas. In Journal of Sexual Medicine Supplement 2017 in press

Artikelen in Hoofdzaken in 2017:

Pinas IM. Reactie op: Migraine na sterilisatie. Hoofdzaken 2017;1:28

In 2016 werden de volgende presentaties verzorgd:

Februari 23Werkende Vrouwen: hoe houden ze dat vol? IM Pinas & A van den Berg. Duopresentatie tijdens bijeenkomst UVON Zwolle
April 26Een goed begin, Ontwikkeling Integrale geboortezorg in Nederland. Gastcollege ism Amer Al Nasser gynaecoloog, tbv studenten Hogeschool Windesheim Zwolle
Septemberi30Premenopausal Dutch women’s attitudes regarding Menopause and treatment of severe symptoms influenced by limited education. L Everaars en Pinas IM. Poster presentation at 15th  World Congress on Menopause (IMS), 28 sept-1 oktober 2016 Praag
November 12Preventive Bilateral Salpingo-Oophorectomy (PBSO) : Aftercare and specialized follow up – case report and literature review. C Otten, IM Pinas, MPM Burger. Oral presentation at 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) 10-13 november 2016 Amsterdam

Publicaties in 2016:

Menopauze, arbeid en zorg: een werkbare combinatie? IM Pinas. Quintesse 2016;5(1):26-34

Premenopausal Dutch women’s attitudes regarding Menopause and treatment of severe symptoms influenced by limited education. L. Everaarts en IM Pinas. Abstract book in Climacteric Supplement in press

Preventive Bilateral Salpingo-Oophorectomy (PBSO) : Aftercare and specialized follow upcase report and literature review. C Otten, IM Pinas, MPM Burger. Proceedings in press

Risk Reducing Salpingo-Oophorectomy (RRSO): case report and literature review regarding aftercare for women over 50years of age at time of surgery. C Otten, IM Pinas, MPM Burger in 20th Newsletter of the Asia Oceania Federation of Sexology (AOFS) november 2016

Artikelen in Hoofdzaken in 2016:

 • Pinas IM. Menstruatie en Migraine: Puberteit met hormonale impulsen als triggers voor migraine. Hoofdzaken 2016;1:21
 • Pinas IM. De overgang: Behandeling van overgangsklachten kan de migraine verminderen. Hoofdzaken 2016;2:31
 • Pinas IM. De invloed van hormonen tijdens en na de zwangerschap. Hoofdzaken 2016;3:9
 • Pinas IM. Doorslikken van de pil bij migraine. Hoofdzaken 2016;3:14
 • Pinas IM. Vitamine E bij hormonale hoofdpijn en migraine. Hoofdzaken 2016;4:39

In 2015 werden de volgende presentaties verzorgd:

Mei 20

 • Redirecting focus to menopause care and adequate management of symptoms. IM Pinas and DJH Deeg. Oral presentation at 10th EMAS congress Madrid, May 20-22
 • Mortality trends in middle aged and older women in the Netherlands: beneficial effect of menopausal hormone therapy. IM Pinas, N Erich, MMA Brood-van Zanten, DJH Deeg. Oral presentation at 10th EMAS congress Madrid, May 20-22
 • Menopausal hormone therapy, depression, headache, VMS and absence from work: results from 3 yrs follow up in a Dutch gynecology clinic. Shayesteh M en Pinas IM. Oral presentation at 10th EMAS congress Madrid, May 20-22
 • Sexual function following MHT: benefits of multidisciplinary team counselling. Spigt M en Pinas IM. Poster presentation at 10th EMAS congress Madrid, May 20-22

Artikelen in Hoofdzaken 2015:

Pinas IM. Hormonen en hoofdpijn: opvliegers en oververhitting als triggers voor migraine.

IM Pinas in Hoofdzaken 2015;4:36-38

Publicaties in 2015:

 • Pinas IM en D Deeg. Redirecting focus to menopause care and adequate management of symptoms. Maturitas 2015;81:122
 • Pinas IM et al. Mortality trends in middle aged and older women in the Netherlands: beneficial effect of menopausal hormone therapy. Maturitas 2015;81:127
 • Shayesteh M en Pinas IM. Menopausal hormone therapy, depression, headache, VMS and absence from work: results from 3 yrs follow up in a Dutch gynecology clinic. Maturitas 2015;81:127
 • Spigt M en Pinas IM. Sexual function following MHT: benefits of multidisciplinary team counseling. Maturitas 2015;81:152
 • Pinas IM: De rol van hormonen bij migraine. Hoofdzaken 2015;2:28-29