De belangrijkste aan­dachts­gebie­den zijn:

  • Menstruatie problemen
  • Overgangsklachten
  • Osteoporose
  • Menstruele Migraine
  • PMS/PMDD
  • PCOS
  • Medische Seksuologie
  • Vulva klachten

Wat kunt u verwachten tijdens het consult op de FeM-poli?

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek maken wij een overzicht van uw medische geschiedenis, uw klachten en wensen. Daarvoor gebruiken wij standaard vragenlijsten die u vooraf toegestuurd krijgt en ingevuld meeneemt. Maak een lijstje met uw eigen vragen aan de arts, als geheugensteuntje bij het gesprek. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan. Voor eventuele gezondheidsrisico’s krijgt u een persoonlijk advies. Er is veel aandacht voor preventie bijvoorbeeld door de juiste voeding en een actieve leefstijl.

1. Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn belangrijke oorzaken van problemen op latere leeftijd. Zwangerschap en hormonale veranderingen kunnen extra klachten en risico’s met zich meebrengen. Vaak is men zich niet bewust van de eigen risico’s op hart- en vaatziekten of worden klachten niet herkend. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Er wordt daarom bij het eerste consult altijd een analyse gedaan om het toekomstig risico op hart- en vaatziekten in te schatten. U krijgt adviezen waarmee u zelf aan de slag kunt, of die u met de huisarts verder kunt bespreken.

2. Osteoporose

Ruim 70% van de mensen met osteoporose weet niet van zichzelf dat ze deze ziekte hebben, het wordt pas ontdekt als men iets breekt. Jaarlijks breken in Nederland ruim 85000 mensen boven de 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn: na een heupfractuur overlijden 24% van de vrouwen en 33% van de mannen binnen een jaar. Door tijdige maatregelen kunnen veel fracturen worden voorkomen. Op de FeM-poli wordt standaard een risico-analyse uitgevoerd om osteoporose of een verhoogde kans op een fractuur tijdig te onderkennen. Voor aanvullende onderzoeken of behandeling van osteoporose kunt u bij uw huisarts terecht.

3. Stemmingsklachten

Vrouwen hebben in alle culturen tweemaal vaker een depressie, angststoornis of posttraumatische stressstoornis als mannen. Onder invloed van hormonale schommelingen kunnen deze ziektebeelden verschillende uitingen hebben, soms ook onherkend blijven. Aandacht voor het welbevinden en functioneren van vrouwen die naar de FeM-poli verwezen worden voor behandeling van hormonale problematiek, is van belang. Er wordt een inventarisatie gemaakt van verschillende factoren die een rol spelen bij de klachten. Veel bewegen heeft een positieve invloed op stemmingsklachten. Door het zgn. domino-effect kan een hormonale behandeling ook resulteren in verbetering van psychisch welbevinden. Uw huisarts kent uw verdere situatie en kan u behulpzaam zijn bij aanhoudende stemmingsklachten.