Na aanmelding bij de FeM-poli gaan wij volgens een vaste volgorde te werk:

  1. Eenieder krijgt informatie over desbetreffende zorgtrajecten, een kostenopgave, en een vragenlijst toegestuurd waarmee algemene en persoonlijke medische informatie vooraf wordt aangeleverd
  2. Er is altijd ruime mogelijkheid om bijkomende problemen te vermelden en te bespreken, zo nodig wordt een extra afspraak ingepland
  3. Tijdens het consult worden de gegevens met u doorgesproken en een behandelvoorstel
  4. Als er een ingreep nodig is krijgt u aanvullende informatie daarover mee en bedenktijd; u kunt uw voorkeur alvast aangeven voor de planning
  5. Wij voeren uitsluitend poliklinische ingrepen uit waarvoor geen opname nodig is; het risico op complicaties is klein en u kunt meteen na de ingreep naar huis

De ingreep

U komt op de afgesproken dag en tijd en kunt eventuele vragen vooraf bespreken met de arts. Zo nodig krijgt u pijnstilling voorgeschreven of toegediend tijdens de ingreep. Na afloop worden de bevindingen met u besproken en het verdere vervolg, meestal wordt er ook een controle afspraak gemaakt.

Het behandelteam

De gynaecologen worden ondersteund door een doktersassistente of verpleegkundige, soms zijn er stagiaires van de opleiding tot dokters­assistente aanwezig, incidenteel een collega specialist. Er is continu supervisie en overleg zodat er veilig gewerkt kan worden. De richtlijnen van de NVOG, NWVS, WGE, KNMG en het nieuwe sinds 2021 actieve Samen­werkings­verband Richt­lijnen Infectie­preventie (SRI) zijn ons uitgangs­punt.

Bij onverwachte problemen aansluitend aan een ingreep kunt u telefonisch contact opnemen via 038 – 4607074 of een daarmee doorgeschakeld nummer.
Bij levensbedreigende spoed belt u 112.

Indien u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen en wegblijft zonder tijdige berichtgeving (tot uiterlijk 24uur tevoren), kunnen kosten in rekening worden gebracht, dat is het zgn weg­blijf­tarief. Informatie daarover wordt u standaard tevoren bij aanmelding en met de afspraak­bevestiging toe­gestuurd.

Kwaliteit

De teamleden volgen regelmatig nascholing om hun individuele kwaliteit op peil te houden; de artsen volgen nascholing waarmee wordt voldaan aan eisen voor registratie in het register van de Registratie­commis­sie Genees­kundig Specia­listen (RGS)

Meest recente nascholingen voor medewerkers:
2022: BLS/AED cursus ism UMCG Ambulance zorg; online workshop Reiniging en Desinfectie en Stoom­sterilisatie
2021: Hygiëne audit; Werken met Medicore software
2020: Covid-19, handelen volgens regelgeving vanuit RIVM en VWS
2019: Interne deskundigheidsbevordering Evaluatie en Rapportage van Groeps­consulten
2018: Start digitale portfolio voor inschrijving in Kwaliteitsregister Dokters­assis­tenten. Herziene KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld;
2017: Praktische training Griep­vaccinaties; EHBO en BHV herhalings­cursus­sen

Referenties

  • EE Kovalak. Does “no-touch’’ technique hysteroscopy increase the risk of infection. Turk J Obstet Gynecol. 2022 Jun; 19(2): 145–151.
  • Vitale SG et al. Management of anxiety and pain perception in women undergoing office hysteroscopy – a systematic review. Arch Gynecol Obstet.2020 Apr;301(4):885-894. doi: 10.1007/s00404-020-05460-2
  • JN Mak et al. Office hysteroscopy: back to the future. Climacteric. 2020 Aug;23(4):350-354. doi: 10.1080/13697137.2020.1750589.