Menstruatieproblemen: M-poli

De FeM-poli heeft speciale spreekuren voor onderzoek en behandeling van menstruatie problemen. Vanaf het 35e jaar kampt 20% van de vrouwen met overmatig menstrueel bloedverlies. In Nederland is bij ongeveer 4% van alle huisarts consultaties abnormaal bloedverlies de hoofdklacht bij vrouwen tussen de 25 en 45 jaar. Voor consulten bij de gynaecoloog geldt dit in 20% van de gevallen. Deze klachten kunnen door (gesteelde) afwijkingen in de baarmoeder zoals poliepen of vleesbomen veroorzaakt worden.

De menstruatiescorekaart

Met behulp van onderstaande menstruatiescorekaart kunt u voor uzelf en de behandelend arts duidelijk maken hoeveel het bloedverlies is bij de menstruaties. Instructie: Elke keer wanneer u een verband of tampon verwijdert vergelijkt u het zichtbare bloedverlies met de afbeeldingen op de menstruatiescorekaart en zet u een verticaal streepje (‘turven’) in het hokje naast het plaatje dat het meest daarmee overeenkomt. De cijfers in de bovenste rij komen overeen met de dag van de menstruatie. Zo is dag 1 de dag waarop de menstruatie begon, dag 2 is de dag erna, enz. Eventueel gebruikt u een tweede kaart als de menstruatie langer duurt dan 8 dagen. Neem de ingevulde menstruatiescorekaart mee naar het eerstvolgende bezoek aan uw arts.


Bron: NVOG Richtlijn Menorragie

One-stop concept

Nieuwe ontwikkelingen zoals transvaginale contrastechoscopie (‘saline infusion sonography’ of SIS; watercontrast-echoscopie) en poliklinische hysteroscopie (kijkoperatie in de baarmoeder) maken minder ingrijpende en patiënt vriendelijker onderzoek en behandeling van afwijkingen in de baarmoeder mogelijk. Contrastechoscopie is een inwendig onderzoek waarbij een echobeeld van de baarmoederholte wordt verkregen nadat er een klein beetje steriel water of andere vloeistof is ingebracht. Het one-stop concept houdt in dat onderzoek en behandeling zoveel mogelijk aansluitend worden uitgevoerd (see & treat). De afwijking kan met behulp van SIS worden beoordeeld en daarna via hysteroscopie verwijderd. U wordt vervolgens weer naar de 1e lijn terug verwezen. Een dergelijke aanpak is snel, eenvoudig, doeltreffend en kostenbesparend. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan mogelijke andere oorzaken van menstruatieklachten. Een advies op maat, waarbij rekening gehouden wordt met uw persoonlijke voorkeur en situatie is vanzelfsprekend.

De FeM-poli is aangesloten bij de Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (WGE) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)