Hormonale migraine

Ruim 500.000 vrouwen in Nederland hebben last van hoofdpijnen die steeds rondom de menstruaties terugkeren. Hormonale migraine kan ingrijpende gevolgen hebben voor hun persoonlijk en sociale leven. Dalende spiegels van de vrouwelijke hormonen in het bloed veroorzaken deze hoofdpijnaanvallen.

Er zijn twee vormen te onderscheiden:

1. menstruele migraine: de hoofdpijnaanval ontstaat uitsluitend een tot twee dagen voor of nadat de menstruatie begint
2. menstruatie gerelateerde migraine: er zijn hoofdpijnaanvallen tussen de menstruaties, en een tot twee dagen voor of na het begin van de menstruaties

Beide vormen van hormonale migraine zijn ernstiger, langduriger en lastiger te behandelen dan gewone migraineaanvallen. Tijdens de zwangerschap zijn vrouwen vaak aanvalsvrij, terwijl bij het naderen van de overgang de aanvallen tijdelijk juist verergeren. Het merendeel van de vrouwen heeft na de overgang geen last meer van hormonale hoofdpijn.

Bekijk hier de internetversie van de Menstruele Migraine voorlichtingsfilm waaraan samenwerkten: neurologen van de Nederlandse Hoofdpijncentra, gynaecologen van de Werkgroep Menopauze van de NVOG, medewerkers van de Hoofdpijn Patiëntenvereniging en de St ZBC FeM-poli. Productie: Dorothée Forma, Forma Productions.
© 2012 FeM-poli.

Multidisciplinaire aanpak

De behandeling van hormonale hoofdpijnen is in handen van huisartsen en neurologen in de vele hoofdpijncentra. De medicijnen die zij voorschrijven verschillen weinig van de gewone antimigraine middelen, maar deze helpen niet voldoende bij hormonale migraine. Gynaecologen hebben de meeste kennis van hormonale aandoeningen bij vrouwen. Het ligt voor de hand dat een samenwerking tussen de verschillende behandelaars betere zorg kan betekenen voor vrouwen met hormonale migraine.

Nieuwe ontwikkelingen

Vanuit verschillende specialismen wordt gewerkt aan voorlichting over hormonale migraine en een gemeenschappelijke richtlijn voor behandelaars. Ook wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van de behandeling met nieuwe medicijnen is opgestart. Door bundeling van krachten zal de kwaliteit van leven toenemen bij vrouwen met deze aandoening.

De FeM-poli kreeg in 2017 internationale erkenning voor de resultaten van hormonale behandelingen bij vrouwen in de overgang met migraine: er was aantoonbare verlichting van de overgangsklachten en hinder van de hoofdpijnen zonder nadelige gevolgen voor het gewicht en libido. Op het congres van de ESSM in Nice februari 2017 ontvingen wij de ‘Best Poster Award’ voor  onze bijdrage getiteld: “Sexual Functioning and Menstrual pattern Migraine: pilot study on effects of Hormonal Interventions during Menopause Transition”.

Wat kan de gynaecoloog toevoegen?

  • helpen bij het stellen van de diagnose, waarbij onderscheid met andere hormonaal bepaalde aandoeningen essentieel is
  • een individuele risico analyse maken voor veilig gebruik van hormonale middelen
  • advisering bij problemen met hormonale behandelingen
  • onderzoek en behandeling van bijkomende gynaecologische klachten
  • doorverwijzing bij niet-gynaecologische problematiek

Wat kunt u er zelf aan doen?

Nagaan met uw behandelaar of u in aanmerking komt voor nader gynaecologisch onderzoek of een hormonale behandeling. U kunt bij twijfel een verwijzing vragen naar een hoofdpijncentrum of een gynaecoloog met speciale kennis van hormonale migraine. Een kalender waarop de menstruaties, de hoofdpijnen en de gebruikte medicijnen nauwkeurig worden bijgehouden geeft veel informatie voor het stellen van de diagnose. Ook kan het effect van de behandeling worden gevolgd. Uiteraard is een gezonde leefstijl altijd aanbevolen.

Op de FeM-poli kunt u terecht voor een uitgebreide inventarisatie van uw hoofdpijnklachten en deskundig advies over mogelijkheden om deze met hormonale middelen te verhelpen.

Kijk ook op www.hormonalemigrainezorg.nl

Blad_Hoofdzaken1-220x300 Lees hier het artikel uit het blad Hoofdzaken van maart 2012