Seksuologische problemen

Algemeen

Seks is een basisbehoefte van volwassenen net als eten en drinken. Om van seks te kunnen genieten is het van belang dat je lichaam en geest voldoende gezond zijn, dat je vertrouwd bent met je eigen lichaam, en de reacties op seksuele prikkels. Ook is het nodig om over seksuele gevoelens en behoeften te kunnen praten. Seksuele moeilijkheden ontstaan als iemand niet datgene beleeft aan seks wat men zou willen of kunnen. Seksuele gezondheid wordt door meerdere factoren bepaald. Gezondheidsproblemen kunnen het welbevinden en seksuele leven beïnvloeden, en omgekeerd zal aandacht voor een gezond seksleven bijdragen aan algeheel herstel.
Gynaecologische klachten kunnen gevolgen hebben voor het seksueel functioneren of het gevolg zijn van seksueel disfunctioneren. Ongeveer 35 % van de vrouwen met gynaecologische problemen heeft ook klachten op het gebied van seksueel functioneren.

Medische seksuologie

Zowel vrouwen als mannen met problemen op het gebied van seksualiteit zijn welkom op de FeM-poli. Vooral wanneer er ook sprake is van gezondheidsklachten kunt u met een verwijzing terecht op de spreekuren voor Medische Seksuologie. Er werken artsen die gespecialiseerd zijn in de seksuologische hulpverlening. De counseling bestaat uit: kortdurende inventarisatie, diagnose en behandeling. Er wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan, o.a. om de kwaliteit van de zorg te evalueren en te verbeteren.

Voor wie:

De problemen komen bij vrouwen en mannen op verschillende wijze tot uiting

– Vrouwen met seksuele klachten: – verminderde zin in seks (libidoverlies)
– verminderde opwinding
– pijn bij het vrijen
– vaginisme (geslachtsgemeenschap is onmogelijk)
– orgasme problemen
– Mannen met seksuele klachten: – verminderde zin in seks (libidoverlies)
– verminderde opwinding
– erectieproblemen
– ejaculatieproblemen (bijv. te vroeg klaarkomen)
– pijn bij het vrijen

Deze klachten kunnen het gevolg zijn van gezondheidsproblemen, operaties, en/of medicijngebruik, maar ook relationele en/of psychische factoren kunnen een rol spelen. Ook kunnen klachten het gevolg zijn van seksueel misbruik of ander geweld. Er is aandacht voor de verschillende mogelijke oorzaken, zodat bij u een passende behandeling kan worden ingesteld.

De spreekuren

Vooraf ontvangt u enkele vragenlijsten, die u thuis invult en waarmee u de artsen een goede indruk geeft over uw gezondheid en de problemen waarvoor u bent verwezen. In het eerste gesprek komen deze uitgebreid aan bod. Na deze inventarisatie wordt een advies met u  besproken voor de meest geschikte behandeling, die in vervolg gesprekken ter hand genomen kan worden. U krijgt veel informatie, soms huiswerkopdrachten of instructies voor oefeningen, soms ook medicatie. Het is mogelijk om alleen of met uw partner te komen, en ook de oefeningen en huiswerkopdrachten worden op uw situatie afgestemd. De vervolggesprekken vinden ongeveer maandelijks plaats, dit is uiteraard afhankelijk van de klachten en de voortgang. In overleg met u kan worden besloten om voor bepaalde onderdelen van de behandeling andere specialisten in te schakelen, bijvoorbeeld de bekkenfysiotherapeut, de uroloog, relatietherapeut of psycholoog. Mindfulness, een training met behulp van aandachtsoefeningen, kan een mooie aanvulling zijn op de voorgestelde behandeling.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken zodra u een verwijzing heeft van uw (huis)arts of medisch specialist, op kantooruren via telefoon 038 – 4607074. Ook voor overige informatie kunt u op dit nummer terecht.

De kosten

Medische seksuologie komt als reguliere zorg in aanmerking voor vergoeding via de basisverzekering. Daarvoor geldt een verplicht eigen risico dat jaarlijks varieert. Soms is daarnaast ook een eigen bijdrage nodig, dit is afhankelijk van de voorwaarden die u met uw zorgverzekeraar in de polis hebt afgesproken. Overleg tevoren met uw ziektekostenverzekeraar als u vragen heeft over de vergoeding van de kosten voor uw behandeling op de FeM-poli.

Medische Seksuologie wordt als tweedelijnszorg via de DBC/DOT systematiek gedeclareerd. Het zijn geen facturen voor losse consulten maar voor zorgtrajecten die een bepaalde periode betreffen, dat is anders dan de declaratie bij een eerstelijns hulpverlener. Het tarief wordt bij onderhandelingen met de zorgverzekeraar vastgesteld, de FeM-poli maakt daar zelf afspraken over en moet zich aan de overeenkomst met de gecontracteerde zorgverzekeraar houden.

Wetenschappelijk onderzoek

De overall tevredenheid over de counseling op de FeM-poli is goed en nog nooit had iemand achteraf spijt van het meenemen van de seksualiteit in het eerste behandelcontact.

Bij beschouwing van de resultaten bij 300 vrouwen die wegens overgangsklachten een hormonale behandeling kregen op de FeM-poli, werden significante verbeteringen gevonden op onderdelen van seksueel functioneren zoals opwinding, lubricatie, orgasme frequentie en ervaren genitale pijn bij seksueel contact. Ook bij de behandeling van vrouwen met vulvaire huidaandoeningen is de toegevoegde waarde van seksuologische counseling aangetoond.

Preventie staat bij de FeMpoli hoog in het vaandel. Er is veel aandacht voor beïnvloedbare risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals roken, hoge bloeddruk, overgewicht, te hoog cholesterol en te weinig lichaamsbeweging. Het is bekend dat beïnvloeding van deze risicofactoren vooral bij mannen ook leidt tot verbetering van de seksuele gezondheid. Er wordt gewerkt aan een programma met adviezen om bij seksuele klachten ook leefstijl, dieet en lichamelijke activiteiten te optimaliseren voor een beter overall gezondheidsresultaat.

De artsen die werkzaam zijn op de FeM-poli, zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan de beroepscode van deze vereniging voor een zorgvuldige behandeling en bejegening van patiënten. De FeM-poli is ook aangesloten bij de European Society for Sexual Medicine (ESSM).