Van de werkende vrouwen met regelmatig hinder van de overgang blijkt volgens onderzoek van TNO (2022) dat bijna 24% daardoor verzuimde van werk. Deze vrouwen hebben vaker burn out klachten en een slechtere algemene gezondheid. Ernstige overgangsklachten kunnen  ook nadelige gevolgen hebben op latere leeftijd. Het blijkt dat 64% van deze vrouwen geen medicijnen gebruikt voor de overgangsklachten. De Stichting van de Arbeid geeft in de Handreiking praktische tips voor het bespreekbaar maken van de overgang onder werkende vrouwen, mannen, werkgevers en bedrijfsgeneeskundigen. Goede voorlichting is van belang, want het is niet nodig om met ernstige klachten rond te lopen of uit te vallen. De bedrijfsarts kan verwijzen naar de huisarts of de gespecialiseerde menopauze polikliniek voor verder medisch onderzoek en effectieve behandeling van overgangsklachten.