Betreft: afspraken rond contractering zorgverzekeraars 2017

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Net zoals voorgaande jaren informeert de FeM-poli u graag over de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars in 2017. U bent dan tijdig op de hoogte om de nieuwe polis van uw zorgverzekeraar eventueel aan te passen of te overwegen over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

In 2017 blijven de ruime consulttijden op de FeM-poli gehandhaafd (dwz 3-5x langer dan in de reguliere zorg) en kunnen wij u het volgende aangeven:

  1. Verzekerden van ONVZ kunnen via de restitutiepolis rekenen op volledige vergoeding van hun medische kosten op de FeM-poli, zie ook onvz.nl Deze samenwerking heeft geen beperkingen voor het aantal behandelingen, u kunt dus altijd terecht op de FeM-poli en afhankelijk van het soort polis zal de vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar geschieden. Een basisverzekering volstaat, maar informeer zekerheidshalve naar een offerte bij ONVZ bij specifieke vragen die betrekking hebben op uw situatie.
  2. De onderhandelingen met CZ voor 2017 zijn nog in gang. CZ heeft beperkingen voor het aantal behandelingen per kalenderjaar gesteld, dwz dat er bij het bereiken van het zgn omzetplafond door CZ geen extra ruimte wordt geboden om meer zorg te leveren. De zorgverzekeraar dient verzekerden hierover in te lichten, in de polis en via andere communicatiemiddelen, bv de website, en wat de consequenties van omzetplafonds zijn. Bij twijfel kan de lopende verzekering uiterlijk 31 december 2016 opgezegd worden, waarna u nog tot 31 januari 2017 gelegenheid krijgt om uw keus te maken.
  3. Er is op dit moment onvoldoende zicht op andere zorgverzekeraars die niet door de FeM-poli zijn gecontracteerd. Het heeft ook weinig zin om een duurdere polis te kiezen bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar, omdat dit doorgaans toch een bijbetaling betekent naast de hogere maandpremies.

Als u ook in 2017 gebruik wilt maken van het zorgaanbod van de FeM-poli is het van belang dat u nagaat welke afspraken uw zorgverzekeraar in de nieuwe polis heeft opgenomen, en of bestaande afspraken zijn gewijzigd. U kunt desgewenst uw zorgverzekering nog aanpassen. Als u zou besluiten  om naar een andere verzekeraar over te stappen, kunt u nog tot 31 januari 2017 de tijd nemen om uw keus te maken. U moet in dat geval wel de lopende verzekering voor 1 januari 2017 opzeggen.

Naast de keuze voor een bepaalde verzekeraar is ook de soort polis ( natura-, restitutie- of combinatie-) van belang. Met een restitutiepolis bent u vrij om de arts of zorginstelling van uw eigen voorkeur te kiezen. Neem bij twijfel over de vergoeding van zorgkosten altijd tevoren contact op met de zorgverzekeraar, zodat u goed geïnformeerd bent over uw eigen bijdrage voorafgaand aan een  afspraak voor een consult.

Wanneer u helemaal niets doet blijft u in 2017 gewoon bij uw huidige verzekeraar. U accepteert dan automatisch de nieuwe polis , de nieuwe polisvoorwaarden en de bijbehorende premie voor het gehele komende jaar. Controleer deze stukken nauwkeurig op eventuele wijzigingen bv in de contractering met zorgaanbieders als de FeM-poli, het is aan uw zorgverzekeraar om u daarover duidelijk en volledig in te lichten.

Nieuw in 2017 is het Hormonenwijzer programma waarmee mogelijkheid van voorlichting, nascholing en onderzoek wordt geboden bijvoorbeeld aan bedrijven. Vrouwen hebben soms behoefte aan extra informatie om de eigen balans in werk en gezin beter te bewaken.

Meer weten, kijk op deze website of informeer bij ons secretariaat via tel nr 038 – 4607074.

Volg ons ook op facebook: https://www.facebook.com/hormonalemigrainezorg

Met vriendelijke groet,

Mw Dr IM Pinas, secretaris St ZBC FeM-poli