Anticonceptie regeling

Bij de vrouw die geen kinderwens meer heeft, ontstaan vaak vragen over het moment waarop zij niet langer vruchtbaar is en het gebruik van anticonceptie middelen achterwege zou kunnen laten. Op dit moment gebruikt ongeveer 10% van de vrouwen niet de voor hen meest geschikte antic­onceptie­methode. Door bijkomende factoren zoals hart- en vaatziekten, roken of kostenaspecten kan het maken van een keuze worden beïnvloed.
De laatste jaren zijn er nieuwe methoden van anticonceptie geïntroduceerd met nog steeds een hoge betrouwbaarheid, maar met het accent op de vooral langer werkende of definitieve middelen. Voorbeelden zijn de anticonceptie ring of pleister, het hormoonhoudend spiraal en sterilisatie van man of vrouw. Overzichtelijke informatie over de diverse methoden is te verkrijgen bij de FeM-poli. Individueel advies door een arts blijft noodzakelijk.
Specialistische advisering en controle bij anticonceptie gebruik is mogelijk op de FeMpoli, juist als er extra gezondheidsrisico’s zijn zoals hart- en vaatziekten of roken.

Hysteroscopische sterilisatie

Definitieve regeling van anticonceptie door middel van de hysteroscopische techniek (Ovabloc) kan met lokale verdoving of zonder verdoving plaatsvinden. Via een kijkoperatie in de baarmoeder (hysteroscopie) wordt in elke eileider een siliconenplugje geplaatst, waardoor deze afgesloten raken. U kunt de procedure via de monitor volgen. Deze sterilisatie methode is zeer betrouwbaar en bij de meeste vrouwen die ervoor kiezen goed uitvoerbaar. De vorm en plaats van de plugjes worden direct na de ingreep en na 3 maanden gecontroleerd met een röntgenfoto, het materiaal blijft jaren stabiel en werkzaam. Indien ook de 2e röntgenfoto tijdens de eindcontrole een correcte plaatsing laat zien, kunt u op de werking van Ovabloc vertrouwen. Tot die tijd moet u aanvullende anticonceptie toepassen. Ovabloc is moeilijk te verwijderen. De kans op zwangerschap is daarna zeer klein. Ovabloc moet daarom als een definitieve sterilisatie beschouwd worden.

Momenteel wordt een verbeterde versie van de Ovablocs ontwikkeld en is het afwachten tot deze nieuwe Ovalastic in gebruik kan worden genomen.

Ovabloc_Röntgenfoto
Röntgenfoto met correcte lokalisatie van de
Ovablocs in beide eileiders