Bij de vrouw die geen kinderwens meer heeft, ontstaan vaak vragen over het moment waarop zij niet langer vruchtbaar is en het gebruik van anticonceptie middelen achterwege zou kunnen laten. Op dit moment gebruikt ongeveer 10% van de vrouwen niet de voor hen meest geschikte antic­onceptie­methode. Door bijkomende factoren zoals hart- en vaatziekten, roken of kostenaspecten kan het maken van een keuze worden beïnvloed.

De laatste jaren zijn er nieuwe methoden van anticonceptie geïntroduceerd met nog steeds een hoge betrouwbaarheid, maar met het accent op de vooral langer werkende of definitieve middelen. Voorbeelden zijn de anticonceptie ring of pleister, het hormoonhoudend spiraal en sterilisatie van man of vrouw. Overzichtelijke informatie over de diverse methoden is te verkrijgen bij de FeM-poli. Individueel advies door een arts blijft noodzakelijk.

Specialistische advisering en controle bij anticonceptie gebruik is mogelijk op de FeMpoli, juist als er extra gezondheidsrisico’s zijn zoals hart- en vaatziekten of roken.

Röntgenfoto met correcte lokalisatie van de
Ovablocs in beide eileiders