Een ieder die zich aanmeldt ontvangt informatie en een vragenlijst over verschillende onderdelen, zoals persoonsgegevens, algemene en gynaecologische gegevens. Het is belangrijk dat wij de juiste informatie krijgen. De ingevulde vragenlijst ontvangen wij graag minimaal één week voor de afspraakdatum zodat wij tijdens het consult beter en gerichter op de klachten kunnen ingaan. Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld. Na het consult worden de bevindingen en het behandeladvies in een verslag verwerkt en naar de betreffende (huis)arts gestuurd.

Het doel van de poliklinische behandeling is het onderzoek en de eventuele behandeling zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Het consult kan daardoor ongeveer een uur duren. Wanneer er meer informatie, bedenktijd of voorbereiding nodig is om een behandeling te kunnen uitvoeren, zal er een aparte afspraak worden gemaakt.

Voor de behandelingen op de M-poli is geen opname nodig. Door het gebruik van nieuwe technieken is er doorgaans ook geen verdoving nodig, maar die mogelijkheid is wel aanwezig. Vooraf worden instructies en voorbereiding gegeven en indien nodig een pijnstiller. Na afloop kunt u weer naar huis. Ook van deze behandeling ontvangt de (huis)arts bericht.
Bij problemen aansluitend aan een behandeling is overleg met de behandelaar mogelijk via een doorgeschakeld telefoonnummer (038 – 460 7074).

Bij verhindering zonder berichtgeving (tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak) worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat uw verzekeraar deze kosten niet hoeft te vergoeden.