Het wegblijftarief

Deze toelichting is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop de FeM-poli het nakomen van gemaakte afspraken zo efficiënt mogelijk tracht te doen verlopen.

Stel, u maakt vandaag een afspraak voor een consult over drie dagen, maar morgen wordt u ziek waardoor u niet in staat bent op de gemaakte afspraak te komen. Het is de bedoeling dat u dan laat weten dat u niet kunt komen.  Helaas gebeurt het regelmatig, en steeds vaker, dat patiënten zonder bericht wegblijven bij de gemaakte afspraak.

Patiënten die niet op komen dagen bij een gemaakte afspraak, kosten de FeM-poli namelijk veel geld. Als u zonder bericht wegblijft, kan er op het tijdstip waarop u zou komen geen afspraak gemaakt worden met een andere patiënt. Dit is vervelend voor de FeM-poli, omdat er op dat tijdstip een andere patiënt geholpen had kunnen worden. Het is ook vervelend voor de andere patiënt en indirect voor uzelf: de tijd die voor u was ingepland en ongebruikt blijft, kan niet worden benut, zodat er langere wachttijden ontstaan voor alle patiënten.

Het is dus in het belang van zowel de andere patiënten als de FeM-poli dat u tijdig laat weten als u niet in staat bent op de afspraak te komen.

De overheid is ook van mening dat het belangrijk is dat de zorg efficiënt wordt gebruikt. Om die reden is er door het College Tarieven Gezondheidszorg bepaald dat er door zorgverleners een wegblijftarief in rekening mag worden gebracht, dit als een soort stok achter de deur voor de patiënt om de afspraak na te komen of om tijdig te laten weten dat hij/zij niet komt. Als er aan twee voorwaarden zijn voldaan, mag de zorgverlener een wegblijftarief in rekening brengen. Deze voorwaarden zijn:

-de patiënt heeft de afspraak niet of niet tijdig (tenminste 24 uur van te voren) afgezegd;

-de patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.

Ook de FeM-poli is van mening dat het in uw belang is dat de beschikbare tijd en ruimte zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. De FeM-poli bevestigt dan ook schriftelijk of per e-mail de telefonisch gemaakte afspraak, zodat u datum en tijd van uw afspraak niet kunt vergeten. Mocht u, ondanks die bevestiging, toch zonder bericht wegblijven, dan hanteert de FeM-poli een wegblijftarief ter hoogte van de consultkosten dwz  tenminste €500,00. In de meeste gevallen wordt dit niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u deze via het secretariaat kenbaar maken, telefoon nr 038 – 4607074.
Zwolle, versie juni 2013
Namens Bestuur St ZBC FeM-poli
Mw Dr IM Pinas, secretaris