Werkende Vrouwen, hoe houden ze dat vol?

Lezing tijdens UVON IJsselvecht pop-up bijeenkomst

Datum 23 februari 2016, te Zwolle

Mw Dr IM Pinas gynaecoloog FECSM

Werkende vrouwen hebben het hoogste ziekteverzuim in de 10 jaar na hun 45e. Een link met de menopauze, die in Nederland nauwelijks in aanmerking komt voor behandeling, is evident.

Het onderscheid met burn out is lastig te maken. Zowel de menopauze als burn out klachten vertonen een piek tussen het 45e en 55e jaar en kunnen zich over langere tijd uitstrekken. Beide aandoeningen kunnen gepaard gaan met gevoelens van moeheid, overspannenheid en controleverlies, terwijl door stemmingsstoornissen en concentratie problemen beperkingen in het normale functioneren ontstaan die leiden tot zgn. ‘distress’. De vertaalslag van de klachten wordt vaker richting burn out gemaakt, met bijbehorende maatregelen, zoals time-out nemen, minder werken, cognitieve en gedragstherapie etc. Overgangsklachten worden daar vaak niet minder om. Daarnaast komen de kosten van de eerste zes maanden van burnout sinds 2012 ten laste van de werknemer of de bedrijven. Het is dus om meerdere redenen van belang dat de  klachten juist geïnterpreteerd worden en de meest geijkte behandeling snel aanslaat. Overgangsklachten zijn doorgaans  binnen 3 maanden te verminderen en de kosten worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Andere ingrijpende gebeurtenissen in  het leven van werkende vrouwen zijn echtscheiding, (noodgedwongen) herintreding, mantelzorgtaken en gezondheidsproblemen. Zij zijn vaker in deeltijd werkzaam, of vestigen zich zelfstandig of als ZZP-er en moeten meer ballen in de lucht houden tegen lagere honorering. Een goede fysieke gezondheid is een must, maar de norm wordt door de mannelijke bevolking bepaald. De zorg voor vrouwen zal meer rekening moeten houden met hun specifieke wensen en behoeften en het sociaal maatschappelijke klimaat dient vrouwen beter te faciliteren dan nu het geval is.