Second Opinion

Soms staat u voor het nemen van beslissingen over uw behandeling en is er behoefte aan de mening van een andere dan uw behandelend gynaecoloog. U kunt dit met uw huisarts of eigen gynaecoloog bespreken en om een verwijzing vragen voor een Second Opinion, waarna er een afspraak kan worden gemaakt op de FeM-poli.

U krijgt tevoren een vragenlijst toegestuurd die u thuis rustig kunt invullen en meenemen naar de FeM-poli. U kunt ook alvast een aantal specifieke vragen voor de artsen noteren.
Er zal tijdens het gesprek een uitgebreide inventarisatie plaatsvinden van uw klachten, medische geschiedenis en actuele gezondheidstoestand, zodat wij u een goed onderbouwd advies kunnen geven. Dit gesprek kan ongeveer een uur duren, en biedt u de kans om op de meeste van uw vragen  duidelijke informatie te krijgen. U zult daarna beter in staat zijn om de voor u juiste afweging te maken.

Vergoeding second opinion

Met een verwijzing van uw huisarts of van een ander behandelend arts of medisch specialist kunt u terecht op de FeM-poli en komt het consult in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Kijk zekerheidshalve tevoren in uw polis hoe u dit hebt geregeld, of neem contact op met uw verzekeraar voor informatie over de voorwaarden voor vergoeding van de consultkosten.

Voor meer informatie en afspraken kunt u bellen naar ZBC FeM-poli
telefoon 038 – 4607074