Onderzoek ontwikkeling

Ook wetenschappelijk onderzoek heeft onze aandacht. Het digitale patiënten dossier stelt ons in staat om vervolgonderzoek naar de resultaten van behandelingen te doen. Uiteraard is deelname aan wetenschappelijk onderzoek altijd vrijwillig. Vooraf wordt schriftelijke toestemming van de patiënt gevraagd.

Door het systematisch in kaart brengen van de klachten, het welbevinden, functioneren en tevredenheid van onze patiënten door middel van vragenlijsten zoals de CES-D, de Greene Climacteric Scale, de NISSO vragenlijst naar seksuele disfuncties en de risico screening voor hart- en vaatziekten en osteoporose, ontstaat een indruk van het resultaat van de inspanningen en behandelingen op de FeM-poli. De uitkomsten worden gebruikt voor het bijstellen van de behandeling en verbeteren van de zorg voor de individuele patiënte, en de zorgkwaliteit van de FeM-poli als geheel.
Zo kan de effectiviteit van het innovatieve zorgconcept van de FeM-poli ook aan de verwijzers, overige collega’s, zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), en andere betrokkenen worden geïllustreerd.

In 2017 werden de volgende presentaties verzorgd:

januari 20 Balanceren door de Overgang, Voorlichtingsbijeenkomst Utrecht
februari 2 Sexual functioning in women with menstrual pattern migraines. C Otten & IM Pinas. Oral presentation at 19th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), 2-5 februari 2017 Nice
februari 4 Sexual Functioning and Menstrual Pattern Migraine: Pilot Study on Effects of Hormonal Interventions During Menopause Transition. C Otten & IM Pinas. Best poster award winning presentation at 19th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), 2-5 februari 2017 Nice
April 3 Visie op de Overgang. IM Pinas. 2e Expert meeting Den Haag tijdens de Week van de Overgang
April 6 Balanceren door de overgang: screenen van klachten, hinder en werkverzuim onder 45-60-jarige werkneemsters. IM Pinas, Themabijeenkomst tijdens de Week van de Overgang te Rosmalen
Mei 22 Optimizing a healthy menopause: diet and lifestyle. Discussion of clinical cases: Coronary artery disease after laparoscopic sterilization at age 34 and subsequent untreated premature ovarian failure in an obese woman with unhealthy lifestyle and family history positive for acute deaths.
IM Pinas. Ask the Expert session, 11th European Congress on Menopause and Andropause, organized by the European Menopause and Andropause Society (EMAS) on “Empowering a personalized approach towards healthy aging”, Amsterdam, The Netherlands, May 22-24, 2017

Optimizing a healthy menopause: diet and lifestyle. Discussion of clinical cases: Obesity and vegetarian lifestyle in a 48-year old perimenopausal woman: strategies to manage vasomotor and urogenital symptoms and prevent development of cardiovascular complications
IM Pinas. Ask the Expert session, 11th European Congress on Menopause and Andropause, organized by the European Menopause and Andropause Society (EMAS) on “Empowering a personalized approach towards healthy aging”, Amsterdam, The Netherlands, May 22-24, 2017

Optimizing a healthy menopause. Late breaking Science: Perimenopausal women’s attitude toward the transition and decisions about menopausal hormone therapy (MHT): Study of influencing factors using The Health Belief Model (HBM). IM Pinas, J de Graag, JG Te Baerts
11th European Congress on Menopause and Andropause, organized by the European Menopause and Andropause Society (EMAS) on “Empowering a personalized approach towards healthy aging”, Amsterdam, The Netherlands, May 22-24, 2017

Juni 13 Overgangsklachten en Hormoontherapie. FTO Huisartsen en Apothekers Deventer

Publicaties in 2017:

Sexual functioning in women with menstrual pattern migraines. C Otten & IM Pinas. In Journal of Sexual Medicine Supplement 2017 in press

Sexual Functioning and Menstrual Pattern Migraine: Pilot Study on Effects of Hormonal Interventions During Menopause Transition. C Otten & IM Pinas. In Journal of Sexual Medicine Supplement 2017 in press

Artikelen in Hoofdzaken 2017:

Pinas IM. Reactie op: Migraine na sterilisatie. Hoofdzaken 2017;1:28

In 2016 werden de volgende presentaties verzorgd:

Februari 23 Werkende Vrouwen: hoe houden ze dat vol? IM Pinas & A van den Berg. Duopresentatie tijdens bijeenkomst UVON Zwolle
April 26 Een goed begin, Ontwikkeling Integrale geboortezorg in Nederland. Gastcollege ism Amer Al Nasser gynaecoloog, tbv studenten Hogeschool Windesheim Zwolle
September 30 Premenopausal Dutch women’s attitudes regarding Menopause and treatment of severe symptoms influenced by limited education. L Everaars en Pinas IM. Poster presentation at 15th  World Congress on Menopause (IMS), 28 sept-1 oktober 2016 Praag
November 12 Preventive Bilateral Salpingo-Oophorectomy (PBSO) : Aftercare and specialized follow up – case report and literature review. C Otten, IM Pinas, MPM Burger. Oral presentation at 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) 10-13 november 2016 Amsterdam

Publicaties in 2016:

Menopauze, arbeid en zorg: een werkbare combinatie? IM Pinas. Quintesse 2016;5(1):26-34

Premenopausal Dutch women’s attitudes regarding Menopause and treatment of severe symptoms influenced by limited education. L. Everaarts en IM Pinas. Abstract book in Climacteric Supplement in press

Preventive Bilateral Salpingo-Oophorectomy (PBSO) : Aftercare and specialized follow upcase report and literature review. C Otten, IM Pinas, MPM Burger. Proceedings in press

Risk Reducing Salpingo-Oophorectomy (RRSO): case report and literature review regarding aftercare for women over 50years of age at time of surgery. C Otten, IM Pinas, MPM Burger in 20th Newsletter of the Asia Oceania Federation of Sexology (AOFS) november 2016

Artikelen in Hoofdzaken in 2016:

 • Pinas IM. Menstruatie en Migraine: Puberteit met hormonale impulsen als triggers voor migraine. Hoofdzaken 2016;1:21
 • Pinas IM. De overgang: Behandeling van overgangsklachten kan de migraine verminderen. Hoofdzaken 2016;2:31
 • Pinas IM. De invloed van hormonen tijdens en na de zwangerschap. Hoofdzaken 2016;3:9
 • Pinas IM. Doorslikken van de pil bij migraine. Hoofdzaken 2016;3:14
 • Pinas IM. Vitamine E bij hormonale hoofdpijn en migraine. Hoofdzaken 2016;4:39

In 2015 werden de volgende presentaties verzorgd:

Mei 20

 • Redirecting focus to menopause care and adequate management of symptoms. IM Pinas and DJH Deeg. Oral presentation at 10th EMAS congress Madrid, May 20-22
 • Mortality trends in middle aged and older women in the Netherlands: beneficial effect of menopausal hormone therapy. IM Pinas, N Erich, MMA Brood-van Zanten, DJH Deeg. Oral presentation at 10th EMAS congress Madrid, May 20-22
 • Menopausal hormone therapy, depression, headache, VMS and absence from work: results from 3 yrs follow up in a Dutch gynecology clinic. Shayesteh M en Pinas IM. Oral presentation at 10th EMAS congress Madrid, May 20-22
 • Sexual function following MHT: benefits of multidisciplinary team counselling. Spigt M en Pinas IM. Poster presentation at 10th EMAS congress Madrid, May 20-22

Artikelen in Hoofdzaken 2015:

Pinas IM. Hormonen en hoofdpijn: opvliegers en oververhitting als triggers voor migraine.

IM Pinas in Hoofdzaken 2015;4:36-38

Publicaties in 2015:

 • Pinas IM en D Deeg. Redirecting focus to menopause care and adequate management of symptoms. Maturitas 2015;81:122
 • Pinas IM et al. Mortality trends in middle aged and older women in the Netherlands: beneficial effect of menopausal hormone therapy. Maturitas 2015;81:127
 • Shayesteh M en Pinas IM. Menopausal hormone therapy, depression, headache, VMS and absence from work: results from 3 yrs follow up in a Dutch gynecology clinic. Maturitas 2015;81:127
 • Spigt M en Pinas IM. Sexual function following MHT: benefits of multidisciplinary team counseling. Maturitas 2015;81:152
 • Pinas IM: De rol van hormonen bij migraine. Hoofdzaken 2015;2:28-29

In 2014 werden de volgende presentaties verzorgd:

Maart 8 Vrouwen zijn geen kleine mannen. IM Pinas en MCA Spigt, duopresentatie tijdens de Internationale Vrouwendag Zwolle
Maart 20 Ziek van de overgang, impact op arbeidsinzet. M Geukes en IM Pinas,  duopresentatie tijdens DMS Voorjaarsymposium te Utrecht
Mei 2 Menstrual Migraine and Perimenopause: review and proposition for hormonal management. IM Pinas, HR Franke, EGM Couturier. Prize winning Poster presentation at the 14th World Congress on Menopause Cancun Mexico May 1-4, 2014
Mei 22 Menstruele Migraine: meer werk maken van hormonale aanpak. IM Pinas, HR Franke, M Shordt, M Jansen, EGM Couturier. Posterpresentatie bij de BG dagen 2014 van de NVAB, Arnhem-Ziek van de overgang: impact op arbeidsinzet. M Geukes en IM Pinas. 2e prijs Flitspresentatie poster tijdens de BG dagen 2014 van de NVAB, Arnhem
Mei 27 Menstruele en Menstruatie gerelateerde Migraine, workshop tijdens Interne Studiedag voor psychologen van de SIG Hoofdpijn/Migraine van de Vereniging EMDR, Zwolle
November 27 Behandeling van overgangsklachten anno 2014, tijdens symposium ‘De Overgang, realiteit en ontwikkelingen’, Hogeschool Leiden

Publicaties in 2014:

Lonnee-Hoffmann R and Pinas IM. Effects of hysterectomy on sexual function. Curr Sex Health Rep. 2014;6(4):244-251

IM Pinas, HP Oosterbaan, CCM Beerendonk, W Jager en AHEM Maas. Impressies van het 14e Menopause World Congress, Cancun. NTOG 2014;127:498-99

In 2013 werd het ZKN/VMS keurmerk behaald. De volgende wetenschappelijke (inter)nationale presentaties zijn gerealiseerd:

Februari 7 en 22 NHG standaard De Overgang herzien. Huisartsen Focusgroep bespreking Amsterdam en Den Bosch
Maart 21 Voorlichtingsbijeenkomst Zwolle: De Overgang: Hormonen,  Huidproblemen en Voeding
-De overgang en Huidveranderingen, Dr IM Pinas
-Operatieve behandelingen bij Huidveroudering, Dr RM Kappel
-Gezondheid door goede Voeding, mw E van Dam
-Huidverbeterende behandelingen, mw S Timmer
Oktober 10 Voorlichtingsbijeenkomst Zwolle: Zorg voor Borsten, Baarmoeder, Blaas & Bekkenbodem

 • Menopauze, Menstruatieveranderingen en Mastopathie, Dr IM Pinas
 • Hormoontherapie en Borstkanker risico, Dr HR Franke
 • De Bekkenbodem en de overgang, mw E Luning-Winters en mw K Beverdam-Snellink
Oktober 26 Managing Menstrual Migraine: a role for the gynaecologist. Oral presentation at the 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI),Vienna, Austria, October 24-27, IM Pinas, HR Franke en EGM Couturier
Publicatie: Wereldwijd consensus over hormoontherapie tijdens de overgang. B Havenith en IM Pinas NTOG 2013;126:113-114

In 2012 werden de volgende wetenschappelijke en (inter)nationale activiteiten gerealiseerd

Januari 11 Defining the position of cryoablation in the therapeutic armamentarium of small renal masses. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam
PWT Beemster
Maart 30 Sexual life and wellbeing in menopausal women with lichen sclerosus: impact of HRT and a multidisciplinary approach
Oral presentation, 9th Congress of the European Menopause and Andropause Society (EMAS), 2012 Athens
IM Pinas en JJ Drenth
April 12 Menstruele Migraine, voordracht voor de NVOG Werkgroep Anticonceptie, Utrecht
IM Pinas
April 12 Voorlichtingsbijeenkomst Zwolle: De Overgang, Osteoporose, Voeding en Seks
-De Overgang, wat verandert er? IM Pinas
-Zorg voor de botten in de overgang. HR Franke
-Goed gezind tot de Overgang begint: seks en leefstijl in de nieuwe levensfase,
PWT Beemster
-Gezonde voeding bij overgangsklachten. E van Dam
 Juli-Augustus 6th ESSM School of Sexual Medicine, University of Oxford
IM Pinas
September 14 Jelto Drenth ontvangt tijdens het 9e Congres van de ECSVD in Amsterdam de Marjorie Ridley Award genoemd naar de eerste voorzitter van de ECSVD (1926-2000)
September 17 Invloed van hormonen op de huid. Workshop tijdens Dermasalon 2012, Vakevenement Dermatologie ism het Nationaal Huidfonds, Nijkerk
IM Pinas
Oktober 18 Voorlichtingsbijeenkomst Zwolle: Hormonen, Hoofdpijn en Humeur

 • Menstruele Migraine, voorlichtingsfilm. IM Pinas
 • PMS, nieuwe inzichten bij (on)begrijpbare cyclusklachten. J Schagen van Leeuwen
 • Stemmingsklachten in de levensfasen van de vrouw. P Kölling
December 5 MJCSM Exam, Qualification as Fellow of the European Committee on Sexual Medicine (FECSM)
IM Pinas

Artikelen in Hoofdzaken 2012

 • nr 1. Neurologen en gynaecologen willen samen migraine aanpakken. Interview met IM Pinas en EGM Couturier
 • nr 2. Gynaecologen gaan zich met migraine bemoeien. Interview met IM Pinas en EGM Couturier
 • nr 2. Menstruatie, overgang en migraine, een lastige combinatie. Antwoord op een lezersvraag, IM Pinas
 • nr 3. Zwangerschap en borstvoeding ‘beschermen’ tegen migraine. Interview met IM Pinas en EGM Couturier

In 2011 werden de volgende wetenschappelijke en internationale presentaties verzorgd:

Maart 8 De kunst van het vrouw zijn: duurzaam ouder worden, balans tussen biologische en maatschappelijke ontwikkeling. Lezing tijdens de viering van de 100eInternationale Vrouwendag, Zwolle
IM Pinas
April 20 Verslag 16th World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology, FIGIJ 2010 Montpellier, voor de 36e vergadering van de Werkgroep Kinder & Adolescentengynaecologie te Utrecht
Juni 11 Menstrual migraine in the Climacteric, oral presentation 13thWorld Congress on Menopause (IMS) 2011, Roma.
IM Pinas en JSP van den Berg
November 24 Eerste FeM-poli Lustrumsymposium Vrouw&Zorg multidisciplinair te Zwolle
 • 5 jaar FeM-poli, wat is nieuw?
  IM Pinas
 • Hormonale Migraine: multidisciplinair.
  IM Pinas en JSP van den Berg
 • Première voorlichtingsfilm Menstruele Migraine.
  IM Pinas
 • Seksuele gezondheid van vrouw en man.
  JJ Drenth en PWT Beemster

In 2010 werden de volgende wetenschappelijke en internationale presentaties verzorgd:

Sexual dysfunction and Vulvar Lichen Sclerosus: a multidisciplinary approach IM Pinas, JJ Drenth. Posterpresentatie ECSVD München september 2010
Urogenitale atrofie
IM Pinas. Satellite Workshop Amsterdam Menopause Symposium september 2010
Wellbeing, sexual function, satisfaction and absence from work after short term HRT for menopausal complaints: highlight of benefits
IM Pinas, VMV Klarenbeek, SY Pannekoek, JJ Drenth. Oral presentation ISPOG Venetië oktober 2010
Sexual dysfunction and Vulvar Lichen Sclerosus: a multidisciplinary approach
M Pinas, JJ Drenth. Oral presentation ISPOG Venetië oktober 2010
Written information for women with genital and sexual problems: a legacy from a senior sexologist
JJ Drenth, IM Pinas. Oral presentation ISPOG Venetië oktober 2010
Hormonale Migraine: blinde vlek visie of multidisciplinair inzicht
IM Pinas. Presentatie voor de NVOG Werkgroep Menopauze (DMS) Zwolle november 2010