Zwolle, december 2017

 

Aan:    bezoekers van de FeM-poli

Betreft: informatie over contractering en afspraken met zorgverzekeraars 2018

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag informeren wij u net als in voorgaande jaren over de afspraken die met zorgverzekeraars gemaakt zijn voor het komende jaar 2018. U kunt zo tijdig inspelen op eventuele wijzigingen in uw situatie of  uw nieuwe zorgpolis. Ook als u overweegt om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar is de informatie in deze brief voor u van belang.

De FeM-poli heeft voor 2018 dezelfde afspraken gemaakt met ONVZ als in voorgaande jaren, dat wil zeggen dat er voor verzekerden bij ONVZ met een restitutiepolis geen beperkingen zijn in het aantal behandelingen, en de medische kosten worden volledig vergoed. U kunt dus altijd op de FeM-poli terecht, en afgezien van uw eigen risico, is er geen bijbetaling voor zorg die valt onder de basisverzekering. Declaraties worden rechtstreeks elektronisch afgehandeld Kijk ook op www.onvz.nl

De onderhandelingen met CZ voor 2018 zijn op dit moment nog in gang. Er is dus nog geen zekerheid over de vergoeding van medische kosten van CZ verzekerden die op de FeM-poli worden behandeld. Daarbij stelt CZ beperkingen aan het aantal behandelingen per kalenderjaar, waardoor er bij het bereiken van het zgn omzetplafond geen extra ruimte is om meer zorg te leveren. U kunt in dat geval mogelijk niet altijd op de FeM-poli terecht. Uw verzekeraar moet u hierover informeren, zodat u als afnemer van de verzekering op de hoogte bent van de consequenties van hun beleid. Kijk ook op www.cz.nl  Bij twijfel kunt u de lopende verzekering voor 1 januari 2018 opzeggen, u heeft daarna nog tot 1 februari 2018 om uw keus te maken.

Het overleg met andere zorgverzekeraars biedt op dit moment nog onvoldoende uitzicht op afspraken  voor 2018. Kijk op www.fempoli.nl voor de actuele stand van zaken. In geval u bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar bent aangesloten is het van belang dat u nagaat of er wijzigingen zijn in hun beleid en uw nieuwe polis. U krijgt zelf de declaraties en moet deze aan de FeM-poli voldoen, en zelf aan uw verzekeraar aanbieden om een vergoeding te krijgen. Het kan zijn dat u in 2018 met andere kosten of bijbetaling rekening moet houden. Informeer daarom tevoren, dus voorafgaand aan elk bezoek aan de FeM-poli, bij de zorgverzekeraar naar de vergoeding die u kunt verwachten. Een duurdere polis met hogere maandpremie waarmee toch bijbetaling gemoeid is kan soms ongunstiger uitpakken dan het kiezen van een andere zorgverzekeraar.

Wanneer u besluit om uw nieuwe polis te accepteren blijft u in 2018 gewoon verzekerd bij uw huidige zorgverzekeraar. Als u tevreden bent met de huidige situatie is daar ook niets op tegen. Controleer zekerheidshalve of er veranderingen zijn in de nieuwe polis, bijvoorbeeld of contracten met zorgaanbieders als de FeM-poli zijn voortgezet of gewijzigd. Als u besluit om over te stappen, informeer dan bij de nieuwe verzekeraar welke gevolgen  de overstap heeft voor de vergoeding van uw medische kosten op de FeM-poli.

Tot slot, ook in 2018 bieden wij ruime afspraakmogelijkheden bij de specialist zelf. E-consulten zijn in opkomst. Onze kwaliteit is gecertificeerd volgens de meest recente wetenschappelijke standaard en de behandelresultaten bij Hormonale Migraine en Overgangsklachten kregen internationale erkenning. Deze aantoonbare meerwaarde komt ook in 2018 volledig ten goede aan bezoekers van de FeM-poli. Lees meer op: https://nl-nl.facebook.com/hormonalemigrainezorg/ of www.hormonalemigrainezorg.nl

Met vriendelijke groet,

Mw Dr IM Pinas, gynaecoloog FECSM NCMP,

secretaris St ZBC FeM-poli