Het behandelteam

Op de FeM-poli werken gynaecologen en artsen-seksuologen NVVS, bijgestaan door een doktersassistente, een medisch secretaresse en een verpleegkundige. De spreekuren van de gynaecologen worden ondersteund door een basisarts tevens seksuoloog NVVS in opleiding, om aan de toenemende vraag om zorg op de FeM-poli tegemoet te komen. Uiteraard is de werkwijze niet anders dan van de specialisten en vindt supervisie en onderling overleg plaats over de bevindingen en het beleid. Er wordt gewerkt in teamverband, volgens de richtlijnen van de NVOG, de KNMG en de NVVS. De FeM-poli neemt ook deel aan de kwaliteitsvisitaties van de beroepsvereniging om de kwaliteit van de verleende zorg continu te kunnen verbeteren. Alle leden van het team volgen regelmatig nascholing om zo hun individuele kwaliteit op peil te houden.

De meest recente nascholingen die door de FeM-poli medewerkers zijn gevolgd:

Januari 2011: Informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510, Utrecht
Cursus DOT en DOT in MCIS, Utrecht
Maart 2012: KIWA cursus ZKN Keurmerk halen, Leidschendam
Juni 2012: Nieuwe gynaecologische behandelingen op de poliklinische operatiekamer en praktische training endoscopische chirurgie, Utrecht
Maart 2013: Incompany training Ovabloc sterilisatie en nieuwe ontwikkelingen, Zwolle
Najaar 2014: FeM-poli Strategisch Opleidingsplan 2014-2017 in kader van de VWS subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg goedgekeurd