Zwolle, december 2015

Aan: bezoekers van de FeM-poli

Betreft: afspraken rond contractering zorgverzekeraars 2016

Geachte mevrouw, mijnheer,

Net zoals voorgaande jaren informeert de FeM-poli u graag over de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars in 2016. De bedoeling is dat u tijdig op de hoogte bent zodat u bij het aangaan van de nieuwe overeenkomst met uw zorgverzekeraar eventueel aanpassingen in uw huidige polis kunt maken of overwegen over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

In 2016 blijven de ruime consulttijden op de FeM-poli gehandhaafd (dwz 3-5x langer dan in de reguliere zorg) en kunnen wij u het volgende aangeven:

  1. Verzekerden van ONVZ kunnen via de restitutiepolis rekenen op volledige vergoeding van hun medische kosten op de FeM-poli, zie ook onvz.nl Deze samenwerking heeft geen beperkingen voor het aantal behandelingen, u kunt dus altijd terecht op de FeM-poli en afhankelijk van het soort polis zal de vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar geschieden. Vraag een offerte aan bij ONVZ om te weten wat een overeenkomst met hen voor uw situatie zou betekenen.
  2. De FeM-poli heeft voor 2016 het contract met CZ verlengd, hieronder vallen de labels CZ Zorg, OHRA en Delta Lloyd, zie ook cz.nl. Dit contract geldt voor een beperkt aantal behandelingen, dwz dat er bij het bereiken van het zgn omzetplafond door CZ geen extra ruimte wordt geboden om meer zorg te leveren. De zorgverzekeraar dient verzekerden hierover in te lichten, in de polis en via andere communicatiemiddelen, bv de website, en wat de consequenties van omzetplafonds zijn.
  3. Er is op dit moment onvoldoende zicht op andere zorgverzekeraars die niet door de FeM-poli zijn gecontracteerd. Het heeft weinig zin om een duurdere polis te kiezen bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar, omdat dit doorgaans een bijbetaling betekent naast de hogere maandpremies.

Als u ook in 2016 gebruik wilt maken van het zorgaanbod van de FeM-poli is het van belang dat u nagaat welke afspraken uw huidige zorgverzekeraar in de polis heeft opgenomen, en of bestaande afspraken zijn gewijzigd. U kunt desgewenst uw zorgverzekering nog aanpassen . Als u zou besluiten om naar een andere verzekeraar over te stappen, kunt u nog tot 31 januari 2016 de tijd nemen om uw keus te maken. U moet in dat geval wel de lopende verzekering voor 1 januari 2016 opzeggen.

Naast de keuze voor een bepaalde verzekeraar is ook de soort polis ( natura-, restitutie- of combinatie-) van belang. Met een restitutiepolis bent u vrij om de arts of zorginstelling van uw eigen voorkeur te kiezen. Neem bij twijfel over de vergoeding van zorgkosten altijd tevoren contact op met de zorgverzekeraar, zodat u goed geïnformeerd bent alvorens een afspraak te maken voor een consult.

Wanneer u helemaal niets doet blijft u in 2016 gewoon bij uw huidige verzekeraar. U accepteert dan automatisch de nieuwe polis , de nieuwe polisvoorwaarden en de bijbehorende premie voor het gehele komende jaar. Controleer deze stukken nauwkeurig op eventuele wijzigingen bv in de contractering met zorgaanbieders als de FeM-poli, het is aan uw zorgverzekeraar om u daarover duidelijk en volledig in te lichten.

Nieuw in 2016 is de mogelijkheid voor een vragenuur op de FeM-poli. Vrouwen hebben soms behoefte aan informatie over hun hormonen of bepaalde problemen, zonder dat er een verwijzing of behandeling hoeft te volgen. Kijk op www.fempoli.nl voor meer informatie of informeer bij ons secretariaat via tel nr 038 – 4607074.

Volg ons ook op facebook: https://www.facebook.com/hormonalemigrainezorg

Met vriendelijke groet,

Mw Dr IM Pinas, secretaris St ZBC FeM-poli